Cacahe Wondo saben sagatra diarani​

Cacahe Wondo saben sagatra diarani​

Jawaban: 

Cacahing wanda saben sagatra diarani. . .

>> Guru wilangan

 

Pembahasan

– Guru Gatra yaiku cacahing gatra saben sapada.

– Guru Wilangan yaiku cacahing wanda saben sagatra.

– Guru Lagu yaiku tibaning swara ing saben pungkasaning gatra.